STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Oferty pracy
 Pracownicy
 GCI w Lubelskim
 Regulamin
 Dokumenty aplikacyjne
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Wykaz Policealnych Szkół Publicznych w woj. lubelskim
 Pierwsza praca
 Pierwszy biznes
 Kontakt
 Ważne adresy
 Praca
 Szkolenia
 Biblioteka
 Ogłoszenia
 • Wykaz Policealnych Szkół Publicznych w woj. lubelskim
  •   

    

   FILIA CENTRUM EDUKACJI BIBLIOTEKARSKIEJ, INFORMACYJNEJ I DOKUMENTACYJNEJ im. Heleny Radlińskiej w Lublinie

   POMATURALNE STUDIUM ZAWODOWE ZAOCZNE

   Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

   Kierunki: bibliotekarstwo, archiwistyka

   20 – 004 Lublin, ul. G. Narutowicza4

   Tel.: 532-07-38, 532-59-46

   •  

   SZKOŁA POLICEALNA NR 2

   zawody: technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik drogownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta, technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych,

   20 - 095 Lublin, Al. Racławickie 5

   tel. 533-88-31

   •  

   MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE im. Janusza Korczaka

   zawody: technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy, dietetyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy

   21 - 400 Łuków, ul. Kryńskiego 10

   tel. (0-25) 798-26-39, 798-35-98.

   •  

   CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

   zawody: technik informatyk, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy, technik prac biurowych, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik administracji, technik handlowiec, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rolnik, renowator zabytków architektury

   22 - 400 Zamość, ul. Akademicka 8

   tel. (0-84) 62-713-60