STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Oferty pracy
 Pracownicy
 GCI w Lubelskim
 Regulamin
 Dokumenty aplikacyjne
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Wykaz Policealnych Szkół Publicznych w woj. lubelskim
 Pierwsza praca
 Pierwszy biznes
 Kontakt
 Ważne adresy
 Praca
 Szkolenia
 Biblioteka
 Ogłoszenia
 • Dokumenty aplikacyjne

  Co to jest CV?

  Jest to krótki zarys historii wykształcenia i zatrudnienia danej osoby. To forma prezentacji swojej osoby, która pomoże Ci osiągnąć to, o co zabiegasz: atrakcyjną pracę lub interesujące stypendium. Informacje zawarte w Twoim CV powinny przykuć uwagę czytającego (pracodawcy) do Twoich najlepszych kwalifikacji, doświadczeń i cech.

  Dobrze napisane CV pomoże Ci zrobić na pracodawcy wrażenie w bezpośrednim kontakcie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Jak napisać skuteczne CV?

  Zadaniem CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Pamiętając o tym, opracuj graficznie CV w taki sposób, by było łatwe do przejrzenia oraz wywoływało wrażenie uporządkowanego zestawienia ważnych informacji.
  Nigdy nie wiadomo ile czasu czytający poświęci Twojemu CV leżącemu w pliku kilkudziesięciu innych podań. Początkowa reakcja czytającego zależy od wyglądu CV, a nie od jego treści.
  Każde CV jest inne i tak właśnie być powinno, ponieważ każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju.

  Wszystkie CV powinny być:

  • Proste

  • Atrakcyjne

  • Czytelne

  Pamiętaj o starannym i czystym  sporządzeniu CV. Tekst powinien być rozbity nagłówkami i śródtytułami, używaj wcięć przy wyszczególnianiu punktów. Podkreśl albo pisz dużymi literami kluczowe hasła na lewym marginesie. Używaj krótkich, hasłowych sformułowań w opisach swojego wykształcenia i doświadczeń zawodowych. Nigdy nie pisz na obu stronach kartki - utrudnia to czytanie. Zawsze korzystaj z białego lub bardzo jasnego papieru, bo pracodawcy często kopiują CV a teksty na ciemnym tle źle się kserują.
  Jeżeli wybierzesz CV w formie funkcjonalnej lub celowej, powinno się ono zmieścić na jednej stronie. Natomiast, gdy będziesz przedstawiać swój życiorys zawodowy w formie chronologicznej, a posiadasz duże doświadczenie, nie musisz się ograniczać do jednej strony. Warto wówczas skoncentrować się na szczegółowym opisie zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach.

  Pamiętaj, że w Twoim CV jest kilka elementów, które należy wyróżnić. Najważniejszym jest Twoje nazwisko. Jeśli piszesz na komputerze, swoje nazwisko podaj czcionką pogrubioną lub trochę powiększoną. Musisz mieć pewność, że pracodawca łatwo znajdzie i zapamięta Twoje nazwisko. Przyciągać uwagę mają informacje na Twój temat i możesz to osiągnąć podkreślając swoje osiągnięcia (zdane egzaminy, ukończone kursy i zajmowane stanowiska).

   

  Co powinno zawierać CV?

   

  To, co umieścisz w swoim CV, ma zasadnicze znaczenie dla jego odbioru przez czytającego. CV powinno zawierać:

  ·        dane osobowe, czyli: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pocztę elektroniczną, datę urodzenia i narodowość.

  ·        wykształcenie (krótki opis przebiegu Twojej edukacji, poczynając od szkoły średniej)

  ·        doświadczenie zawodowe (prace jakie wykonywałeś dotychczas)

  ·        inne umiejętności (np. znajomość programów komputerowych, prawo jazdy, znajomość języków)

  ·        zainteresowania (wszystkie Twoje hobby, obecne i dawne)

  ·        informacje dodatkowe (pozytywne określenia, które od najlepszej strony przedstawiają Twój charakter np.: spokojny, ambitny, itd.)

  ·        referencje (nazwiska dwóch osób, z którymi można się skontaktować żeby uzyskać opinię o Tobie, jedną z nich powinien być Twój ostatni pracodawca lub nauczyciel)

  CV może zawierać również cel i oczekiwania, co do charakteru pracy. Unikaj zawężających oświadczeń, żeby nie zamknąć sobie drogi do innych stanowisk!

  Rodzaje CV. Który wybrać?

   

  W zależności od celu sporządzenia CV, stopnia Twoich kwalifikacji, przeszłości zawodowej i posiadanych cech, możesz zdecydować się na CV

  ·        chronologiczne,

  ·        funkcjonalne

  ·        celowe.

  Każde z nich pozwoli Ci we właściwy sposób skutecznie zaprezentować własną osobę.

  CV chronologiczne

  Jest najbardziej tradycyjnym sposobem sporządzania CV, zwłaszcza dla osób o bogatym doświadczeniu zawodowym, które starają się o posadę będącą kolejnym krokiem w ich karierze. W tego typu CV przebieg kariery prezentowany jest w kolejności chronologicznej, poczynając od ostatniej pracy. . Dobrym zwyczajem jest podanie krótkich, zwięzłych informacji o firmie, w której się pracowało, wraz z zakresem obowiązków i odpowiedzialności.  Jeżeli nie masz bogatych doświadczeń zawodowych to załącz informacje o ukończonych szkołach i kursach, co skoncentruje uwagę czytającego na Twojej wiedzy akademickiej.

  Styl ten jest użyteczny w następujących sytuacjach:

  ·        w Twojej karierze można obserwować ciągły rozwój

  ·        chcesz zajmować się pracą tego samego rodzaju

  ·        pracowałeś dla znanych firm posiadających dobrą opinię

  ·        poprzednie stanowiska zajmowane przez Ciebie robią pozytywne wrażeni

  Ważne jest aby pisząc CV zamieścić następujące informacje:

  ·        Twoje obowiązki

  ·        Twoje osiągnięcia (nie tylko to co robiłeś)

  ·        Umiejętności nabyte podczas pracy

   

  CV funkcjonalne

  Ten styl  CV jest szczególnie odpowiedni dla osób, które zamierzają zmienić kierunek rozwoju zawodowego lub chcą zająć się zawodowo nową dziedziną. Jest to również sposób na zminimalizowanie niekorzystnego wrażenia, jakie powodują przerwy w zatrudnieniu, czy nieadekwatne wykształcenie, co pozwala na bardziej elastyczne przedstawienie informacji o sobie.

  Cv funkcjonalne użyteczne jest, gdy

  ·        chcesz podkreślić swoje umiejętności niekoniecznie związane z pracą zarobkową

  ·        Twoja dotychczasowa kariera składała się z wielu nie powiązanych ze sobą zawodów

  ·        Chcesz zmienić zawód i dlatego  informacje o aktualnie zajmowanym stanowisku mogą nie być powiązane z Twoimi ambicjami

  ·        Chcesz podkreślić umiejętności i osiągnięcia związane z poprzednio zajmowanymi stanowiskami, które nie były wykorzystywane w ostatnio wykonywane pracy

  ·        Wchodzisz na rynek pracy po przerwie lub po raz pierwszy

  ·        Pracowałeś nad wieloma zleceniami krótkoterminowymi

  ·        Prowadzisz własną działalność gospodarczą i chcesz zaprezentować klientom obszary, w których masz doświadczenie

  ·        Zajmowałeś wiele różnych stanowisk, ale wykonywałeś tę samą pracę. Użycie tego styku pozwala uniknąć powtarzania tych samych informacji.

  CV celowe

   

  Ten styl CV możesz napisać tylko wtedy, gdy starasz się o pracę konkretnego typu. Duża część CV może pokrywać się z treścią CV należących do innego stylu, wtedy należy dopasować je do konkretnego stanowiska. Większą uwagę należy zwrócić na szczegóły odnoszące się do danego stanowiska. CV celowe może być połączeniem CV chronologicznego i funkcjonalnego, jednak wszystkie informacje będą umieszczone z myślą o zaplanowanym celu.

  Ten styl Cv jest użyteczny, gdy

  • Starasz się o konkretną pracę lub odpowiadasz na ogłoszenie

  • Chcesz podkreślić umiejętności i osiągnięcia, które mogą nie być związane z ostatnio wykonywaną pracą albo w ogóle nie są związane z pracą zawodową.

   

  Przykładowe CV  DANE OSOBOWE

  Imię i nazwisko:                       Marcin Kowalski

  Adres:                                     ul. Pajęcza 12

  20 - 200 Warszawa

  tel. 0-888-77-66

  Data urodzenia:                        16 marca 1988

  Stan cywilny:                           żonaty

   

  WYKSZTAŁCENIE 

  1996-1998                              Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

  Ośrodek Studiów Europejskich

  dyplom magistra w specjalności Gospodarka Europy

  1992-1997                              Uniwersytet Warszawski, Warszawa

  Wydział Psychologii

  dyplom magistra w specjalności  Psychologia Organizacji i Pracy

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE           

  1998 - do dziś                         Workcentre sp. z o.o.Lublin;

  Asystent Działu Marketingu - opracowywanie image firmy

  1997 - 1998                           Workcentre sp. z o.o lublin;

  Kierownik Działu Marketingu - współpraca przy tworzeniu kampanii reklamowej

  1996 - 1997                            Promocja XXI WIEK, Lublin

  Kierownik do Spraw Badania Rynku

  SZKOLENIA

  1997 - 2000    I                      Instytut Wolfganga, Lublin

  kurs języka niemieckiego

  1997                                       Fabryka Urządzeń Rolniczych

  praktyka studencka w dziale marketingu

  1996                                       Ośrodek Zarządzania, Lublin

  kurs "Marketingu i zarządzania" (150 h)

  1995                                       Ośrodek kształcenia komputerowego "Pentium"

  kurs obsługi programów graficznych

  1992 - 1997                            Szkoła jęz. angielskiego Headway w Lublinie kurs języka angielskiego

  JĘZYKI OBCE         

  Język angielsk  i                       biegle w piśmie i mowie, egzamin państwowy

   

  Język niemiecki                        biegle w mowie

   

  UMIEJĘTNOŚCI    

  komputer                                 bardzo dobra znajomość  środowiska Windows oraz programów

  prawo jazdy                            !!!!!!!

   

  ZAINTERESOWANIA

                                                 Sporty ekstremalne

   

  Jak napisać list motywacyjny?

  List motywacyjny jest uzupełnieniem Curriculum Vitae. Ma on na celu przedstawienie Twojej kandydatury na określone stanowisko i uzyskanie zaproszenia do bezpośredniego spotkania z pracodawcą.

  Dobrze napisany list motywacyjny powinien:

  • wywierać dobre pierwsze wrażenie,
  • być przekonujący, dlaczego właśnie Ty
  • być entuzjastyczny i bezbłędny
  •  być krótki ( nie dłuższy niż jedna strona A4)

   

  Od strony technicznej list motywacyjny powinien zawierać:

  • imię i nazwisko aplikującego,
  • miejsce i data przygotowania dokumentu,. nazwa i adres firmy do której aplikujesz
  • imię, nazwisko i stanowisko osoby, do której kierujemy swój list,
  • zwrot grzecznościowy (np. "Szanowna Pani")
  • wstęp,
  • część zasadnicza,
  • część końcowa,
  •  zwrot końcowy (np. "Z wyrazami szacunku")
  •  podpis

   

   

  Wstęp:
  Celem jest przykucie uwagi czytającego. Napisz na jakie stanowisko ubiegasz sie oraz zwracaj się do konkretnej osoby nie do działu kadr.

   

  Rozwiniecie:

  Postaraj się przekonać o atrakcyjności twojej kandydatury. Unikaj oklepanych zdań powtarzających się w setkach innych listów motywacyjnych takich jak: "jestem szczególnie zainteresowany podjęciem pracy w tak znanej i renomowanej firmie jak Państwa". Kwestie finansową zostaw na rozmowę kwalifikacyjną.

   

  Zakończenie:
  Na końcu zamieszczony powinien być zwrot grzecznościowy, własnoręczny podpis, spis załączników.

   

  Przykład listu motywacyjnego

  Imię i nazwisko
  Adres zamieszkania
  Kod pocztowy i miejscowość
  Telefon kontaktowy

  ....................................

  Dział personalny

  Szanowni Państwo!

        Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w Państwa biurze podróży. O wolnym wakacie dowiedziałam się z ogłoszenia prasowego z dnia 23 02 2000 r.

        Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Turystyki, które ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym obroną pracy dyplomowej pt: "Polska - atrakcyjność oferty pobytowej". Celem mojej pracy dyplomowej była analiza porównawcza Polski z innymi krajami Europy pod względem atrakcyjności turystycznej mając na uwadze przeciętnego turystę. Przeszłam również miesięczną praktykę w biurze podróży, którą oceniono celująco. Moim głównym zadaniem w trakcie praktyk była bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta polegająca na fachowym udzielaniu im informacji i doradztwie.

        Umiem posługiwać się komputerem, znam system operacyjny Windows 95 i 98 (Word, Excel), szybko i dziesięciopalcowo piszę na komputerze. Mam ukończony kurs "Komputer i sekretariat", znam obsługę urządzeń biurowych, znam dobrze język angielski, językiem niemieckim posługuję się w stopniu średnim oraz posiadam podstawową znajomość języka włoskiego. Jestem osobą dyspozycyjną, kreatywną, łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi, a przy tym kulturalną, przyjazną i chętnie pomagającą innym. Cechy te niezbędne są do wykonywania tego zawodu.

        Chciałabym podjąć pracę w Waszym biurze podróży, ponieważ cieszy się ono ogromnym powodzeniem nie tylko wśród przeciętnych podróżujących, ale również wśród pracowników resortu. Szczególnie ostatnio dużo się słyszy o osiągnięciach Państwa firmy w kraju i na świecie. Myślę, że w takiej właśnie firmie będę mogła się zrealizować i zdobywać doświadczenie pod okiem takich fachowców jak Państwo.      

  Jeśli będą Państwo zainteresowani moją ofertą, uprzejmie proszę o kontakt w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej                           

                                                                                             Z poważaniem
  ...........................

  Załączniki:
  - CV
  - Zdjęcie
  - Ksero ukończenia uczelni
  - Ksero ukończenia kursu
  - Referencje - na życzenie