STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Oferty pracy
 Pracownicy
 GCI w Lubelskim
 Regulamin
 Dokumenty aplikacyjne
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Wykaz Policealnych Szkół Publicznych w woj. lubelskim
 Pierwsza praca
 Pierwszy biznes
 Kontakt
 Ważne adresy
 Praca
 Szkolenia
 Biblioteka
 Ogłoszenia
 • Pierwsza praca

  Podstawowym celem Programu "Pierwsza Praca"jest zwiększenie szans na uzyskanie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia przez młode osoby.

  Program adresowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie pracy właściwym ze względu zameldowania stałego lub tymczasowego) do 25 roku życia oraz do bezrobotnych absolwentów studiów wyższych do 27 roku życia (w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej, kierowanych na staż).

  * Bezrobotnym do 25 roku życia jest osoba, który do dnia zastosowania wobec niej usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia.
  * Bezrobotnym do 27 roku życia jest bezrobotny do dnia ukończenia 27 roku życia w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów wyższych.

  Program "Pierwsza Praca" jest również przeznaczony dla pracodawców, którzy korzystając z jego rozwiązań, mogą liczyć m.in. na refundację kosztów utworzenia i utrzymania miejsca pracy dla bezrobotnego.

  Co oferuje Program "Pierwsza Praca"?
  Przystępując do Programu w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany, możesz skorzystać z tzw. usług i instrumentów rynku pracy.

  Usługi rynku pracy :

  * pośrednictwo pracy,
  * usługi EURES,
  * poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
  * pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  * organizacja szkoleń.

  Instrumenty rynku pracy:

  * staż zawodowy,
  * zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
  * zatrudnienie w ramach robót publicznych,
  * przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  * refundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  * stypendium dla kontynuującego naukę.