STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Oferty pracy
 Pracownicy
 GCI w Lubelskim
 Regulamin
 Dokumenty aplikacyjne
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Wykaz Policealnych Szkół Publicznych w woj. lubelskim
 Pierwsza praca
 Pierwszy biznes
 Kontakt
 Ważne adresy
 Praca
 Szkolenia
 Biblioteka
 Ogłoszenia
  • Pierwszy biznes

    Ministerstwo Gospodarki i Pracy uruchomiło w lipcu br Program "Pierwszy Biznes", skierowany do bezrobotnej młodzieży, którego głównym celem jest udzielenie pomocy w podejmowaniu działalności gospodarczej i promocji postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Realizatorami programu są m.in. powiatowe urzędy pracy.

    Głównym celem Programu "Pierwszy Biznes" jest pomoc merytoryczna i finansowa dla młodych osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy, które myślą o założeniu własnej firmy lecz bez odpowiedniej pomocy, którą ofiaruje Program, nie są w stanie rozpocząć pracy "na swoim".

    Program skierowany jest do bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia oraz do absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia. Jego priorytetowym założeniem jest promowanie przedsiębiorczości i stworzenie jak najlepszych warunków do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczejwśród tej grupy wiekowej.