STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Oferty pracy
 Pracownicy
 GCI w Lubelskim
 Regulamin
 Dokumenty aplikacyjne
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Wykaz Policealnych Szkół Publicznych w woj. lubelskim
 Pierwsza praca
 Pierwszy biznes
 Kontakt
 Ważne adresy
 Praca
 Szkolenia
 Biblioteka
 Ogłoszenia
 • Biblioteka

  Pierwsze rozdziały niniejszego opracowania dotyczą: przejawów i definicji nieśmiałości, korzyści, strat i zmartwień, które bywają zarówno przyczyną, jak i skutkiem nieśmiałości. Kolejne tematy to propozycje prób aktywnego wychodzenia z nieśmiałości, budowania na wiele sposobów pewności siebie i poczucia własnej wartości. Dzięki tej publikacji można nauczyć się:

  • nawiązywania przyjaznych więzi z ludźmi i zwierzętami,
  • sztuki publicznej prezentacji,
  • precyzyjnego wyjaśniania,
  • błyskotliwego włączania się do rozmów towarzyskich,
  • opanowania lęku i gniewu w trudnych sytuacjach społecznych,
  • dojrzalszego reagowania na cudze nieprzyjemne zachowania.

   

   

  .,,Sztuka przemawiania i prezentacji” to poradnik, z którego można dowiedzieć się, jak najskuteczniej przekazywać swoje poglądy i pomysły. Wskazuje jak:

  • przygotować się do wystąpienia,
  • interesująco przemawiać,
  • zrobić dobre wrażenie i okazać pewność siebie,
  • odpowiadać na trudne pytania,
  • stać się profesjonalnym mówcą.

   

   

  Książka uczy umiejętności prezentowania siebie przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnych cech własnej osobowości, asertywności, ale również technik rozmów telefonicznych oraz pisania listów biznesowych i sprawozdań. Ponadto podejmuje problem stresu od dość specyficznej strony. Stresu nie sposób ominąć, nie sposób bez niego żyć we współczesnym świecie. Zatem, jeśli nie jesteśmy w stanie zmienić rzeczywistości to spróbujmy zastanowić się, co zmienić w sobie. Znajdziemy tutaj kilka porad na temat jak radzić sobie ze stresem

  Dzięki tej książce szybko i sprawnie nauczysz się, jak:

  • przygotować się na każdą ewentualność w rozmowach (w pracy, biznesie, domu), od których wiele zależy
  • zmienić gniew i zacietrzewienie w skuteczne, rozsądne i rzeczowe argumenty,
  • bez obawy rozmawiać na każdy temat, niczym nie ryzykując,
  • przekonać rozmówce do słuszności swojego punktu widzenia,
  • to co uzyskałeś dzięki rozmowie zamienić w działanie i wyniki.

   

   

  Niezależnie od wykonywanego zajęcia wolimy, by inni odbierali nas w konkretny, pożądany sposób. Intensywnie troszczymy się o to by nasza autoprezentacja wypadła jak najlepiej,
  w celu wywarcia na kimś dobrego wrażenia. Książka omawia stosowane przez ludzi różnorodne taktyki autoprezentacyjne oraz motywacje leżące u podstaw autoprezentacji.

   

   

   

  Żyjemy w cyfrowym czasie i bardziej cenimy zasięg niż głębię, szybką reakcję niż rozważny zamysł. Pędzimy przez  życie. Nie zatrzymujemy się, by pomyśleć, kim tak naprawdę chcemy być i dokąd zmierzamy. Poradnik ukazuje nowe podejście do pracy. Najlepsze wyniki osiąga nie zawsze człowiek najzdolniejszy i najlepiej przygotowany, lecz najbardziej zaangażowany fizycznie, emocjonalnie, umysłowo i duchowo w swoją pracę.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zdobycie pierwszej pracy to szczególne wyzwanie. Stykamy się z różnymi problemami, które są nam ,,obce”. Poradnik ten pomoże ci jednak przezwyciężyć wszystkie trudności! Nauczy cię właściwie interpretować ogłoszenie o pracę.

   

   

   

   

   

   

  Jak dzięki CV przekonać pracodawcę, że to ty jesteś idealnym kandydatem? Znajdziesz tutaj porady dotyczące napisania dobrego CV. Pamiętaj, że dobrze przygotowane, profesjonalne
  i zindywidualizowane CV daje ci szansę znalezienia pracy o której marzysz.

   

   

   

   

   

   

   

  To wszechstronny poradnik pisania efektywnego CV. Zawarte są tu cenne rady, wskazówki, które pozwolą wyróżnić twoje CV. Dowiesz się jak pokazać swe ukryte zalety, określić osiągnięcia i w odpowiedni sposób zaprezentować je potencjalnemu pracodawcy.

   

   

  Kodeks pracy – wykaz przepisów dotyczących pracy, stan prawny na 1 stycznia 2005 roku.

   

   

  Sytuacja panująca na rynku zmusza wielu z nas do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania swoich umiejętności i przekonywania innych do tego, że warto nas zatrudnić. Max Eggert daje wskazówki, jak odpowiadać na pytania, aby jak najatrakcyjniej zaprezentować siebie i jednocześnie nie przesadzić w chwaleniu się. Radzi, jak należy przygotować się do rozmowy  kwalifikacyjnej, aby panować nad sytuacją i stworzyć dobre pierwsze wrażenia.

   

   

   

  Doskonały  biznesplan to marzenia każdego, nie tylko początkującego ale i doświadczonego biznesmena. Książka stanowi zwięzły i rzeczowy poradnik omawiający wzorce planowania interesów i prowadzenia firmy. Napisana jest prostym, przystępnym językiem, przedstawia konkretne przykłady i pokazuje, w jaki sposób dostosować je do potrzeb własnego przedsiębiorstwa.

   

   

  Poradnik ten dotyczy działalności gospodarczej, wykonywanej przez:

  • osoby fizyczne – prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne – prowadzące działalność w ramach spółki cywilnej,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie.

  Niniejsze opracowanie zawiera omówienie teoretyczne oraz wskazówki praktyczne dotyczące obowiązków rejestracyjnych, ewidencyjnych oraz innych czynności.

  Informacje zawarte w poradniku powinny ułatwić przedsiębiorcom podjęcie decyzji o wyborze formy opodatkowania, a ponadto pomóc im w prawidłowym wywiązywaniu się ze wszystkich obowiązków nałożonych na nich przepisami  prawa. Dotyczy to wszelkich czynności od rejestracji przedsiębiorcy poczynając, poprzez wykonywanie działalności, aż do jej likwidacji.

   

  Rachunkowość jest logicznym, całościowym i zwartym systemem, który obejmuje pomiar, udokumentowanym i księgowe ujęcie operacji, a następnie sporządzenie i zbadanie sprawozdania finansowego.

  System ten opiera się z jednej strony na uniwersalnych regułach, z drugiej zaś na rozwiązaniach określonych przepisami prawa.

  Podręcznik polecamy szczególnie

  • studentom kierunków ekonomicznych uczelni różnego typu,
  • uczestnikom kursów i szkoleń, zainteresowanych nowymi rozwiązaniami polskiego prawa bilansowego,
  • uczniom średnich i pomaturalnych szkół ekonomicznych,
  • osobom zamierzającym przyswoić sobie – w ramach samokształcenia – podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości

   

   

  Autorzy tego opracowania postawili sobie za cel stworzenie poradnika zarówno dla osób, które chciałyby poznać zasady prowadzenia ksiąg handlowych, jak i dla tych, którzy napotkali trudności w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

  Książka ta może też być wykorzystywana jako materiał dydaktyczny i szkoleniowy, a więc jej adresatami są również studenci, słuchacze szkól pomaturalnych oraz uczestnicy coraz liczniejszych kursów z podstaw rachunkowości

  Jest to poradnik skierowany głównie do osób zajmujących się zarządzaniem, ale także do każdego z nas.

  Są w niej zawarte wskazówki jak zarządzać samym sobą, traktując siebie jako firmę „Ja”. Autorzy uczą rozumienia własnych pragnień i interesów, ustalania celów i ich osiągania w konkretnych okolicznościach życia i w harmonii z innymi ludźmi – zarówno w życiu prywatnym, jak i w miejscu pracy. Książka ta powinna być lekturą obowiązkową każdego szefa. Powinni po nią sięgać również studenci zarządzania, psychologii i socjologii, osoby profesjonalnie zajmujące się zarządzaniem, a także wszyscy zainteresowani tą problematyką.

   

  Jest lekturą obowiązkową dla każdego, kto ma do czynienia ze sprawami kadrowymi. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy menadżerem w korporacji, skorzystaj z zawartych tu porad i wskazówek.

  Książka adresowana jest przede wszystkim do prawników praktyków oraz pracowników administracji publicznej i innych podmiotów przetwarzających dane osobowe. Komentarz z pewnością będzie stanowić cenną pomoc przy sporządzaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych przez administratorów danych osobowych; skorzystają też z niej studenci prawa i administracji oraz osoby, których dane osobowe są przetwarzane.

   

  Książka adresowana jest głównie do wszystkich prawników praktyków i innych podmiotów przetwarzających dane osobowe. Komentarz z pewnością będzie stanowić cenną pomoc przy sporządzaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych przez administratorów danych osobowych; skorzystają z niej również studenci prawa i administracji oraz osoby, których dane są przetwarzane.

   

  Emocjonalne wyczerpanie, nadmierny dystans do osób i spraw, którym się służy, aż do utraty zaangażowania zawodowego – to powszechnie doświadczane przejawy syndromu wypalenia zawodowego. Jego efektem może być przedmiotowe traktowanie klientów, uczniów, pacjentów czy petentów. Temu właśnie zjawisku jest poświęcona ta książka.

   

  Utrata pracy często staje się cennym darem od losu, dzięki któremu wszystko w życiu zmienia się na lepsze. Z książki czytelnik dowie się:

  • Jak uwierzyć w siebie, odkryć swoje „zakopane” talenty?
  • Czy szukać pracy podobnej do tej utraconej, czy też wybrać zupełnie inną drogę? Jaką?
  • Jakie formy poszukiwania pracy najczęściej prowadzą do jej zdobycia?
  • Dla kogo dobrym wyjściem jest praca na własny rachunek? Jak ograniczyć ryzyko z tym związane?

   

   

  Umowy zawierane w obrocie gospodarczym stanowią podstawowy środek wymiany dóbr i usług. Z tego też względu wynika ich niezwykle doniosła rola w stosunkach gospodarczych.

  Niniejsza książka stanowi zbiór wzorów takich umów i innych aktów mających charakter umów lub oświadczeń woli występujących w obrocie gospodarczym.

  Każdy wzór zawiera szczegółowe objaśnienie, wyjaśniający charakter prawny danej umowy, jej cele i skutki prawne oraz podstawę prawną, na jakiej jest oparta.

   

   

  Społeczne znaczenie spraw z zakresu prawa pracy